JOIN US

📣我哋招聘「銷售員」呀!!
如果閣下對航拍 / 智能產品 / 音響產品有興趣,
歡迎您將個人履歷透過電郵發送比我哋,如果冇相關經驗都可以架!!
📍工作地點:觀塘 / 旺角 / 灣仔
✉️電郵:info@urbantech.hk
 
• 底薪另加佣金
• 經驗不枸、歡迎畢業生
 
職責:
• 一般銷售工作,負責店舖日常運作
• 整理及陳列商品,協助店舖營運
• 與顧客建立良好關係
• 基本電腦操件知識
 
入職要求:
• 中五或以上程度,無經驗亦作考慮
• 良好粵語及一般英文
• 了解或對航拍 / 智能產品 / 音響產品感興趣者優先考慮