【DJI農曆新年及情人節優惠】
嚟緊🧧農曆新年加🏹情人節,更係唔少得買下禮物開心下啦!
由即日至 2021年02月28日 止,DJI 推出多款產品優惠,齊齊新年拍心意!

 OSMO Pocket - 優惠HK $1,999 / 原價HK $2,699

 OSMO Action - 優惠HK $1,999 / 原價HK $2,999

 OSMO Mobile 3 - 優惠HK $599 / 原價HK $759

 OSMO Mobile 3 (套裝) - 優惠HK $699 / 原價HK $899

 RONIN SC - 優惠HK $2,199 / 原價HK $2,599

 RONIN SC (套裝) - 優惠HK $2,699 / 原價HK $3,299

- 優惠期由即日至 2021 年02月28 日止。
- 數量及優惠期有限,售完即止。
- 如有任何爭議,URBAN TECH 保留最終決定權。